Co warto wiedzieć o ubezpieczeniu mienia?

Ubezpieczenie mienia jest jednym z rodzajów ubezpieczenia majątkowego. Polisa obejmuje szeroko rozwinięty interes ubezpieczonego i jego dobra materialne. Kiedy przyjrzymy się dokładnie, rynkowi ubezpieczeń to szybko zauważymy, że ten rynek stale rośnie i się powiększa. Pewna część osób sądzi, że jest to spowodowane, iż coraz więcej osób ze społeczeństwa mają świadomość o ubezpieczeniach, natomiast druga część uważa, że strach ma na to duży wpływ, a mianowicie rośnie strach. Przyglądając się tym argumentom, można wywnioskować jedną rzecz w miejscach, w których jest spore ryzyko wystąpienia wypadku, wówczas my ludzie nie jesteśmy w stanie funkcjonować w wiecznym pogotowiu. Dzięki ubezpieczeniom nasze obawy są częściowo likwidowane, dlatego nie musimy aż tak myśleć o tym, co będzie, kiedy coś nie pójdzie po naszej myśli.

Ubezpieczenia mienia- osoba prywatna

Oczywiście grono osób prywatnych jest dość rozległe, dlatego ich majątek będzie różny, lecz wszyscy w pocie czoła pracowali, aby dorobić się takiego, a nie innego majątku. W niektórych jego utrata albo pracy odbije się na nas jedynie w postaci złości czy rozczarowania. Jednakże może być tak, że nasze życie zmieni się nie do poznania i to wcale nie na lepsze. W mediach doszło do wielu takich sytuacji, widząc takie zdarzenia oddziałuje to na naszą wyobraźnie. Jesteśmy tylko ludźmi więc nawet gdy nasz majątek jest ubezpieczony na wypadek pożaru, kradzieży czy powodzie nie jesteśmy w stanie wszystkiego przewidzieć.

Jako osoby prywatne możemy ubezpieczyć:

-dom jednorodzinny, 

-wyposażenie, mienie ruchome,

-mieszkanie,

-budynek gospodarczy,

Może wystąpić pytanie, przed czym dokładnie te ubezpieczenia będą nas chronić, Niestety nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi, gdyż jest to uzależnione od konkretnej oferty ubezpieczeniowej, ale zwyczajowo są to wszelakie zdarzenia losowe.

Ubezpieczenie mienia- firma

Prowadzenie działalności gospodarczej zarówno tej większej, jak i tej mniejszej to spore wyzwanie. Pomimo że zatrudnimy, pracowników nie oznacza to, że możemy przestać myśleć o wszystkim. Ubezpieczenie mienia (https://superpolisa.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-mienia/) jedynie w pewnej części zdejmuje obowiązek rozmyślania na temat wszystkich scenariuszów. Ochraniają naszą działalność przed potencjalnymi kradzieżami, włamaniami oraz pozostałymi zdarzeniami losowymi. Jeżeli jesteśmy właścicielem sklepu, to istnieje możliwość ubezpieczenia towaru na wypadek jego uszkodzenia.

Ubezpieczenie mienia firmy

Fundamentem dla biznesu są aktywa materialne. Ich zachowanie i rozwój jest kluczem do dobrobytu i wzrostu. Dla każdej firmy utrata środków trwałych pociąga za sobą poważne trudności finansowe. Nawet małe incydenty prowadzą do dodatkowych nieplanowanych kosztów, przestojów i utraty zysków. Jeśli firma korzysta z pożyczki, wszelkie okoliczności siły wyższej powodują długoterminową niestabilność finansową.

Korzyści majątkowe z ubezpieczenia

Dla tych, którzy umieją liczyć, korzyści płynące z ubezpieczenia mienia są oczywiste. Ubezpieczenie majątkowe rzadko kosztuje średnio więcej niż 0,3% wartości aktywów. Innymi słowy, nawet za 10 lat ubezpieczenia opłacane jest tylko 3% ich kosztów. Jednocześnie w przypadku utraty majątku zaciągnięcie kredytu na ich odtworzenie lub nabycie nowych będzie kosztowało co najmniej 10% w skali roku. A za 20 lat ubezpieczenia nie zapłacisz więcej niż za 1 rok korzystania z kredytu. Nawet jeśli nie pojawi się potrzeba pożyczki, przedsiębiorca o długim horyzoncie planowania wybierze ubezpieczenie. Ubezpieczenie to gwarancja stabilności biznesu i niezawodna ochrona przed nieprzewidzianymi wydatkami, które mogą zrujnować wszelkie plany

Dlaczego warto ubezpieczyć mienie

  • Wydatki na dobrowolne ubezpieczenie majątkowe zmniejszają podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym, ponieważ są one uwzględnione w innych wydatkach w wysokości rzeczywistych wydatków;
  • Działalność ubezpieczeniowa nie podlega podatkowi od wartości dodanej;
  • Wysokość odszkodowania ubezpieczeniowego otrzymanego na podstawie dobrowolnej umowy ubezpieczenia majątkowego zalicza się do dochodu pozaoperacyjnego uwzględnianego przy opodatkowaniu zysków. Jednocześnie koszt utraconego mienia, za które dokonano płatności, jest odpisywany w koszty nieoperacyjne.

Podstawowa ochrona ubezpieczeniowa obejmuje następujące ryzyka:

  • Pożar budynku;
  • Uderzenie pioruna;
  • Upadek załogowych statków powietrznych lub ich części;
  • Wybuch gazu wykorzystywanego do celów domowych i przemysłowych, wybuch kotłów parowych, magazynów gazu, gazociągów, aparatury i innych podobnych urządzeń..

Ubezpieczenie od wszystkich ryzyk

Dla dużych przedsiębiorstw oferujemy również specjalny program ubezpieczeń majątkowych „od wszelkiego ryzyka”, które zapewnia ochronę dla niemal wszystkich nagłych i nieprzewidzianych zdarzeń dla Twojej firmy, które spowodowały śmierć lub uszkodzenie ubezpieczonego mienia.

Przewagą tego programu nad ubezpieczeniem od ryzyka imiennego jest szerszy zasięg i możliwość dostosowania go do potrzeb konkretnej branży.